Över 40 år av inredning

Esbjörn Edrén Arkitektkontor
Esbjörn Edrén har genom åren jobbat med inredningsprojektering av offentliga lokaler i Sverige och Europa. Kunderna har under åren bland annat varit Byggnadsstyrelsen, SIDA, Handelsbanken, Stockholms, Västerås, Österåkers, Motala och Rättviks kommuner, Rodamco Sweden, Carnegie, KTH, Ernst & Young med flera.

Under åren 1975 – 1990 deltog vi i arbetet med utvecklingen av KBS Rapporten 138 Redovisning av inredning. Rapporten är en modell för upprättande av inredningshandlingar och grundades på Byggnadsstyrelsens erfarenheter och önskemål om enhetlighet och tillämpning under hela byggprocessen. Rapporten används ännu idag. Vid denna tid gjorde persondatorn sin intåg i tiden. Då några dataprogram för administration av inredning inte fanns lade vi grunden till det dataprogram som idag heter AnimaNet.

Under senare delen av 90-talet började vi på allvar rita med hjälp av CAD. I samband med ett stort projekt 97-99 avseende utbyte av datautrustning på Handelsbankens samtliga kontor, ansvarade Esbjörn Edrén för konvertering av bankens ritningar till digitalt format. Det digitala arkivet är idag åtkomligt för alla inom banken som arbetar med lokalplanering och inredning och används som underlag vid framtida förändringar.

Bolaget Animatech
Bolaget Animatech bildades 1992 för att ta vara på erfarenheterna av utvecklingsarbetet och marknadsföringen av dataprogrammet Anima och efterföljaren AnimaNet. En viktig del i verksamheten är utbildning i användning av programmet AnimaNet i samband med projekterings- och upphandlingsarbete.

Programmet Anima används idag av drygt ett 50-tal kända inrednings- och arkitektföretag runt om i Sverige.