AnimaNets olika funktioner

Med AnimaNet lägger man upp projektet i listform. Varje rum/plats fÃ¥r sin egen lista – Rumsspecifikationen. Produkterna förtecknas i Produktförteckningen.

Produktförteckningen
Håller ordning på alla de produkter som förekommer i ditt projekt. Produkterna kan kategoriseras, få korta beskrivningar samt kopplas till olika leverantörer. I rumspecifikationen använder du dig sedan av denna förteckning. En bearbetning av produktinformationen slår igenom på alla ställen där produkten befinner sig. Till varje produkt kan du koppla en digital bild som du kan skriva ut tillsammans med produktinformationen.

Leveranskoden
Varje produkt kan tilldelas en Leveranskod. Med Leveranskodens hjälp kan kan handlingar med olika kategorier inredning skapas – produktpaket. Ett produktpaket innehåller produkter som kan upphandlas hos en tillverkare/leverantör.

Rumsspecifikationen
Här listar du, via Produktförteckningen, vilka och hur många produkter som ska finnas i de olika rummen. AnimaNet kan sedan göra olika sammanställningar, till exempel räkna efter hur många enheter det förekommer i projektet, ta reda på i vilka rum en viss produkt förekommer, med mera. Du kan se Lokalgruppsmärkning, Samlingskoder, PM-märkning. Du kan i listan lägga in kommentarer, rubriker, ritningshänvisningar mm för att förtydliga listorna. Till varje rum/plats kan man koppla en digital plan- eller uppställningsritning som skrivs ut tillsammans med rumsinnehållet.

Leverantörsregistret
Med AnimaNet bygger du själv upp ditt leverantörsregister. Varje leverantör kan du ge ett sökbegrepp om vilka produkter som ingår i deras sortiment. Senare kan du lätt leta fram leverantörer som har en viss produkt. Produkterna i ett projekt kan öronmärkas med en leverantör ur registret och sortering av handlingarna kan göras.

Lokalgruppsfunktionen
En Lokalgrupp består av ett antal rum som har något gemensamt. T ex är rum på ett visst våningsplan en lokalgrupp. Rum som tillhör en viss institution. Rum vars inredning ska levereras vid samma tillfälle. Du kan skapa hur många uppdelnings du vill. Sedan kan du ta fram mängdförteckning, inredningskostad, rumsspecifikation och destinationslista för varje lokalgrupp.

Samlingskoden
En kombination av inredningsenheter som förekommer många gånger i projektet kan förtecknas under en samlingskod. Istället för att förteckna produkterna i Rumsspecifikationen använder man Samlingskoden. Det kan vara inredningen i kontorsrum. Man kan kombinera en Samlingskod med enstaka produkter. Innehållet i en Samligskod kan manipuleras och utfallet studeras.

PM-funktionen
Förändringar som sker under känsliga skeden i projektering och upphandling dokumenteras med hjälp av PM-funktionen. Du skapar då en Ändringspromemoria, Ändrings-PM. På datorskärmen kan du se vilka rum och produkter som berörts av en ändring genom att informationen får en röd kulör.

Översikten
Med Översikten kan du se alla rum och platser i den ordning som du lagt in dem i. Du kan se vilka rum som har fått en Lokalgruppmarkering. Du kan lätt se och söka efter rum som innehåller en viss Samlingskod. Du kan öppna samlingskoden och se dess innehåll. Du kan söka upp rum eller platser med hjälp av rumsnummer eller -benämning. Om du använt PM-funktionen ser du enkelt vilka rum som påverkats av en förändring. Vill du öppna rumsspecifikationen dubbelklickar du på raden och du öppnar det aktuella rummet.

Backuppfunktionen
I aktiva skeden kan man producera mycket information. Då kan det vara idé att göra backup-kopiering efter varje arbetspass. Med Backuppfunktionen kopierar du lätt information till annan dator eller hårddisk/USB-minne/diskett. Vid behov hämtar du lätt tillbaka informationen. Du kan även flytta projektinformation mellan olika datorer.

Erfarenhets- och informationsåteranvändning
Med AnimaNet kan du använda information som du tidigare har skrivit in. Specifikationer av produkter som du använt i andra projekt kan du lätt plocka över, produkt för produkt eller i hela förteckningar. Samlingskoder från tidigare projekt blir ett utmärkt utgångsläge för programarbetet i ett nytt likartat projekt. Produkternas à-priser från tidigare upphandlingar kan användas som erfarenhetsvärden i tidiga kalkyler i kommande projekt. Möjligheterna är många.

Befintlig inredning
Med AnimaNet får du hjälp vid inventering av befintlig inredning. Vid återanvändning av den befintliga inredning har du full kontroll över vilka och hur många enheter du har återanvänt och var dessa befinner sig i projektet.

Chatten
Med fönstret Chatten har du möjlighet att kommunisera med dina kollegor som arbetar i samma projekt. Du kan när som helst skriva ett meddelande som kommer upp på samtliga datorer. Den som inte var inloggad vid tillfället får meddelandet när AnimaNet öppnas.

Bilder i redovisningen
Med AnimaNet kan du skapa dokument med bilder. Produktbeskrivning med bild på produkten. Användbart i förslagshandlingar och vid inventering av befintlig inredning. Handlingar för offentlig handling blir tydligare med kompletterande bild/ritning till texten. Bilden kan vara en bimaps-bild från kamera eller CAD-program.
Rumsspecifikationen kan ledsagas av en planritning över rummet och förtydligar möbleringen. Användbart vid förslagshandlingar och vid leverans-/monteringstillfället.