Esbjörn Edrén

Esbjörn Edrén utbildades till inredningsarkitekt i Danmark på Skolen For Boligindretning på Fredriksberg Tekniske Skole i Köpenhamn under åren 1965-1968.

Åren 1968 – 1974 arbetade Esbjörn Edrén hos professor Peter Celsing med Riksbankens byggnad vid Brunkebergs Torg samt Stockholms Kulturhus och Stadsteater som till en början inrymde Riksdagen. För Uppsala Universitets nybyggnad på Luthagsgärdet projekterades ny inredning.

Inredningsprojektering har under åren bland annat också omfattat inredning till skolor från låg- och mellanstadiet till gymnasium och universitetslokaler, Motala Stadsbiblioteks lokaler, upphandlingsunderlag för inredning till SIDA-projekten i Vietnam, sjukhusen i Wong Bi och Hanoi.

Esbjörn Edrén var under åren 1980 – 1999 anställd som inredningsarkitekt pÃ¥ Handelsbankens byggnadsavdelning. En bankmöbelserie, Modulserien, såg då dagens ljus och finns ute bland bankkontor i hela landet.

Esbjörn Edrén har också medverkat vid Handelsbankens nyetableringar i England, Norge, Finland och Danmark.

Läs mer om Esbjörn Edrén Arkitektkontor och Bolaget Animatech