Nyheter i AnimaNet

Den nya versionen av Anima inför 10-talet.

Nya egenskaper:

 1. Nätverksanpassad så att flera kan arbeta samtidigt i samma projekt. Vissa funktioner låses till den användare som först går in i funktionen. Namnet på den som arbetar med denna funktion visas på knappen.
 2. Översikt över rummen med sökfunktioner samt hoppfunktion till rumslista, visning av lokalgruppsindelning, förekomst av samlingskoder och deras innehåll och Ändrings-PM. Rummen visas i den följd som de är skapade i rumsspecifikationen.
 3. Chattfunktion för kommunikation med övriga som arbetar med projektet. När man slår på sin dator kommer nya meddelanden upp från kollegorna.
 4. Adressregistret har fått en översiktsskärm med hoppfunktion. Adresserna visas i alfabetisk ordning.
 5. Sökning i produktförteckning och adressregister oberoende av om sökbegreppets bokstäver är gemener eller versaler.
 6. Produktbenämningens längd i antal tecken har ökats med 50%.
 7. Funktion för att underlätta upprättande av Ändrings-PM.
 8. Hårdvarulåset är nu i form av en USB-sticka.
 9. Tillval som medger utskrifter på engelska alternativt tyska. Bra vid upphandling av inredning utomlands.
 10. Tillvalsfunktion för digital anbudsgivning på USB-minne.
 11. Övergång till AnimaNet kräver ingen konverteringsåtgärd till det nya databas-formatet. Dock kan man inte vända tillbaka till äldre version av Anima.