För inredare

AnimaNet är ett administrativt hjälpmedel för inredningsarkitekter. Även för andra som arbetar med inredning kan AnimaNet underlätta arbetet. Arkitekter, inredningsleverantörer, intendentur och förvaltare, VVS- och elkonsulter kan också använda AnimaNet för redovisning av utrustning och sakvaror för bygg, VVS och el.

Administrativ hjälpreda
Med AnimaNet registrerar, summerar, sorterar och skriver du förteckningar och beskrivningar som bildar underlag för program, kostnadsstyrning, upphandling och leverans. Med AnimaNet och funktionerna i Windows skriver du all dokumentation som erfordras i ett projekt som AF-delar, PM, brev, kostnadssammanställningar med mera. AnimaNet är ett komplement till traditionell inredningsprojektering. Förutom att ersätta manuellt utskriftsarbete tillför AnimaNet inredningsprojektören nya möjligheter till kontroll och säkerhet.

Med AnimaNet utformar du dina inredningshandlingar som du själv eller din beställare önskar. Du kan också lätt lägga upp redovisningen av dina inredningshandlingar enligt Byggnadsstyrelsens rapport om inredningshandlingar, KBS Rapport 138 Redovisning av inredning.

I ett företags intranät kan man med AnimaNet arbeta flera stycken samtidigt i ett och samma projekt. Man har full kontroll på vad kollegorna gör.

AnimaNet håller ordning på

Huset och rummen
Produkterna
Samlingskoder
Lokalgrupperna
Leverantörsregistret
Kostnaderna

… samt hur alla dessa är länkade till varandra.

Med utskriftsrutinerna kan du sedan få utskrifter av:
Mängdförteckningar
Kalkyler
Produktförteckningar
Produktbeskrivningar
Destinationslistor
Rumsspecifikationer

… och diverse övriga dokument